Ανακοίνωση 27: Νέος Ενιαίος Οδηγός Μέλους ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

Αγαπητή ασφαλισμένη,

Αγαπητέ ασφαλισμένε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με την από 27.2.2019/θέμα 2ο απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα τον Νέο Ενιαίο Οδηγό Μέλους – Κανονισμό Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις παροχές του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών και του Κλάδου Υγείας του Ταμείου.

Παρακαλούμε για την αναλυτική σας ενημέρωση όπως απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) και στο σχετικό αναρτημένο αρχείο του Οδηγού Μέλους ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ καθώς επίσης και στο Λοιπό Ενημερωτικό Υλικό του Ταμείου για τις προσφερόμενες παροχές, από τα οποία μπορείτε να αντλήσετε κάθε απαραίτητη πληροφορία για την πλήρη και την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

          O Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας         

        Χρήστος Π. Νούνης              Άγγελος Τζανετάτος

Η ανακοίνωση σε pdf                 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print