ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 36 – Έκδοση Ετήσιου Ενημερωτικού Δελτίου ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ έτους 2019

Αγαπητή Ασφαλισμένη/Αγαπητέ Ασφαλισμένε,

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) και συγκεκριμένα στην ενότητα της προσωποποιημένης πληροφόρησης Myaccount (πεδίο: Έγγραφα) το Ετήσιο Ενημερωτικό Δελτίο Έτους 2019 του Ταμείου.

Αυτό περιλαμβάνει την ατομική, προσωποποιημένη πληροφόρηση του εκάστοτε ασφαλισμένου μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σχετικά με τις καταβληθείσες εισφορές του στους Κλάδους Υγείας και Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου καθώς και τις παροχές που αυτό εξέλαβε εντός του έτους 2019 από το Ταμείο. Επιπλέον, στον ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται συγκεντρωτικά και τα σημαντικά στοιχεία μεγεθών του Ταμείου με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2019 και αφετηρία την ημερομηνία ενεργούς επαναλειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (1.10.2017).

Απολογιστικά, η διαδρομή που διάνυσε το Ταμείο το έτος 2019 κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητική εάν ληφθούν υπόψη τα εξής:

  • Το Ταμείο συνέχισε την πληθυσμιακή του μεγέθυνση εγγράφοντας συνολικό αριθμό ασφαλισμένων 12.177 ήτοι ετήσια αύξηση 8,3% και συνολική 21,1% από 1.10.2017,
  • Ο Κλάδος Υγείας του Ταμείου λειτούργησε αποτελεσματικά προς όφελος των ασφαλισμένων μελών του στο νέο πλαίσιο βελτιωμένων παροχών που υιοθετήθηκε από τη Διοίκηση για το 2019 (μείωση εκπιπτόμενου ποσού από 1.000 σε 800 ευρώ, αναβάθμιση θέσης σε 2κλινο από 3κλινο δωμάτιο σε νοσηλείες εντός δικτύου) και διευρύνθηκε παράλληλα το περιφερειακό δίκτυο συνεργαζόμενων ιδιωτικών κλινικών,
  • Και το αποτέλεσμα αυτό σημειώθηκε με το σταθερό και κυρίως πολύ χαμηλό κόστος ασφάλισης των 120 ευρώ το χρόνο για το κυρίως ασφαλισμένο μέλος ή 288 ευρώ το χρόνο για όλη την οικογένειά του ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων, το οποίο κόστος αντιπροσωπεύει σημαντικά υποπολλαπλάσιο ποσοστό από το ισχύον μέσο αντίστοιχο ασφάλιστρο της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς,
  • Αποδεικνύοντας το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στην πράξη με τις επιδόσεις του και το μοναδικό τρόπο λειτουργίας του, πως είναι δυνατή, μέσω του 2ου ασφαλιστικού πυλώνα, η ασφάλιση μιας μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας εργαζομένων με πολύ χαμηλό κόστος και με λήψη πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας,
  • Ο νέος Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατάφερε τους πρώτους 11 μήνες λειτουργίας του να εγγράψει 483 ασφαλισμένα μέλη, συγκεντρώνοντας στο Ενεργητικό του πόρους, από τακτικές αλλά και έκτακτες εισφορές, συνολικού ποσού 143.161 ευρώ και να καταγράψει ετησιοποιημένη απόδοση 0,15%, για την εξαμηνιαία επενδυτική διαχείριση που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Προτεραιότητα της Διοίκησης του Ταμείου αποτελεί η ουσιαστική περαιτέρω ενίσχυση του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών το επόμενο χρονικό διάστημα.

Καταληκτικά, καλούμε τα ασφαλισμένα μας μέλη όπως αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Ταμείου το Ετήσιο Ενημερωτικό Δελτίου Έτους 2019 για την αναλυτική τους προσωποποιημένη πληροφόρηση αλλά και συνολική ενημέρωση για τα πεπραγμένα του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποτελεί διαχρονική αξία πρόσθετης ασφαλιστικής προστασίας, αλληλεγγύης και επαγγελματικής ασφάλισης. Η παρούσα Διοίκηση θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να υπηρετεί τους σκοπούς λειτουργίας του Ταμείου προς όφελος των ασφαλισμένων του μελών και να επιδιώκει την ολοένα και μεγαλύτερη πληθυσμιακή διεύρυνση,με εγγραφή εργαζομένων του στενού και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα  στο Ταμείο, προκειμένου να γίνουν και αυτοί συμμέτοχοι και μεριδιούχοι των ευεργετικών προγραμμάτων επαγγελματικής ασφάλισης των Κλάδων Υγείας και Εφάπαξ/Σύνταξης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

    

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn