ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 37 – Επικαιροποίηση Οδηγού Μέλους ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

Αγαπητή ασφαλισμένη,

Αγαπητέ ασφαλισμένε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με την από 28.5.2020/θέμα 25ο απόφασή του, ενέκρινε νέα επικαιροποίηση του περιεχομένου του Οδηγού Μέλους – Κανονισμού Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και συγκεκριμένα των εξής σημείων του:

α. Στην Ενότητα 3.3 «Νοσηλεία στο εξωτερικό» προστίθεται η εξής επισήμανση:  «Σε περιπτώσεις νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο του εξωτερικού για την οποία ο ασφαλισμένος δεν επιβαρύνεται με δαπάνες, ή σε περίπτωση νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική εξωτερικού για την οποία ο ΚΦΑ ή άλλος φορέας καλύψουν το σύνολο των δαπανών νοσηλείας, το Ταμείο χορηγεί νοσοκομειακό ή και χειρουργικό επίδομα με βάση τους όρους της ενότητας 3.2».

β. Στην Ενότητα 3.6 «Ειδικές Θεραπείες» προστίθεται η εξής επισήμανση: «Το Ταμείο χορηγεί επίδομα χημειοθεραπείας εφόσον απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση και παρακολούθηση από εξειδικευμένο προσωπικό ανεξαρτήτως εάν η χημειοθεραπεία γίνει σε Νοσοκομείο ή ιατρείο».

γ. Αναφορά του νέου διευρυμένου Δικτύου Συμβεβλημένων Κλινικών:

  • Ευρωκλινική Αθηνών
  • Ευρωκλινική Παίδων
  • Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
  • Όμιλος Βιοκλινικής:

-Βιοκλινική Αθηνών

-Βιοκλινική Πειραιά

-Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

  • Γενική Κλινική Άνασσα – Βόλος
  • Euromedica “Ζωοδόχος Πηγή” Γενική Κλινική Κοζάνης
  • Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου
  • Euromedica Κυανούς Σταυρός
  • Euromedica Μητέρα Κρήτης

δ. σελ. 12:  Επισήμανση για Συνταξιοδότηση μελών:

Κατά την συνταξιοδότηση, τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο email του Ταμείου την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, μόλις αυτή τους κοινοποιηθεί από την υπηρεσία τους. 

Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) και στο σχετικό αναρτημένο αρχείο του επικαιροποιημένου Οδηγού Μέλους-Κανονισμού Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για την αναλυτική και ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας.

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn