ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 47 : Δημιουργία Προγράμματος Υγείας «ΣΥΝΕΧΙΖΩ» για ασφαλιστική κάλυψη αποχωρούντων μελών ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ λόγω συνταξιοδότησης και εξαρτώμενων μελών (σύζυγοι/τέκνα) λόγω συμπλήρωσης ορίων ηλικίας

Όπως γνωρίζετε, το Ταμείο μας έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., που στόχο έχει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας καθώς και τη δημιουργία αμοιβαίως επωφελών, ανταγωνιστικών προγραμμάτων ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή αποχωρήσει πρόσφατα από το Ταμείο μας λόγω συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας που προβλέπει το Καταστατικό, ένα νέο Ετησίως Ανανεούμενο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης με τίτλο «Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ω», ακριβώς για να σηματοδοτήσει ότι τα ασφαλισμένα μέλη του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ έχουν πλέον τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν την ασφάλιση υγείας τους με παρόμοιους όρους και φιλοσοφία παροχών του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, αλλά με διαφορετικό νομικό πλαίσιο και δη αυτό που διέπει τα  ασφαλιστήρια συμβόλαια της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς.

Ειδικότερα, η Διοίκηση του Ταμείου αξιοποιώντας τη μακρόχρονη συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωκλινικής αλλά και την στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., εξασφάλισε για τα αποχωρούντα – λόγω Καταστατικού – μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, κύρια ή εξαρτώμενα, τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης υγείας τους με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, τα χαρακτηριστικά του οποίου προσιδιάζουν με αυτά του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Σημειώνεται εδώ ότι το ασφαλιστικό πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης «Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ω» δημιουργήθηκε – από τις διοικήσεις των 3 ανωτέρων φορέων – αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που διαγράφονται από μέλη του Ταμείου λόγω συνταξιοδότησης ή συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας που προβλέπει το Καταστατικό του (25 έτη για τα τέκνα και 67 έτη για τους/τις συζύγους των κυρίως μελών). Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχουν στην ασφαλιστική αγορά διαθέσιμα αντίστοιχα προγράμματα παροχών υγείας με τόσο χαμηλά ασφάλιστρα και ασφαλώς χωρίς εξέταση ιατρικού ιστορικού του ασφαλισμένου όπως αυτό του νέου στοχευμένου προγράμματος ασφάλισης «Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ω» που αποτελεί προϊόν συνεργασίας της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. και του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν και προστατευόμενα μέλη των ασφαλισμένων ηλικίας από 30 ημερών έως 75 ετών. Aναλυτικές πληροφορίες για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας «ΣΥΝΕΧΙΖΩ» και συγκεκριμένα για τους όρους ασφάλισης και τον πίνακα παροχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, των προληπτικών ελέγχων, του οδοντιατρικού προγράμματος και του κόστους ασφαλίστρων βάσει της ηλικίας των ασφαλισμένων, μπορείτε να αντλήσετε στο τηλέφωνο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ 210-6400542.

Εκ της Διοικήσεως

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn