ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 54: Διευκρινήσεις επί διαδικαστικών θεμάτων λειτουργίας Κλάδου Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Αγαπητά μέλη,

Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε χρηστικά θέματα επί ορισμένων διαδικασιών του Κλάδου Υγείας του Ταμείου, στα οποία έχουν καταγραφεί μερικές δυσλειτουργίες:

Ειδικότερα:

  • Μέλη του Ταμείου που η κράτηση των εισφορών τους δεν γίνεται από την μισθοδοσία αλλά μεμονωμένα μέσω τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, συνεργάτες κ.λ.π.) οφείλουν να προβούν στη χρήση πάγιας τραπεζικής εντολής, προκειμένου  να είναι αδιαλείπτως οικονομικά ενήμεροι προς το Ταμείο. Διότι διαφορετικά, εάν εμφανίζονται στο μητρώο του Ταμείου ως οφειλέτες – πέραν των δύο (2) μηνών – δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των παροχών του Κλάδου Υγείας, βάσει των σχετικών όρων του Καταστατικού. 
  • Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύγους και τέκνα) των κυρίως μελών του Κλάδου Υγείας του Ταμείου που ως Κύριο Φορέα Ασφάλισης δεν έχουν τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. αλλά κάποιον άλλο φορέα μη συμβεβλημένο με το δίκτυο των συνεργαζόμενων κλινικών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, θα ισχύουν τα εξής, σε περίπτωση νοσηλείας τους:

Πέραν της καταβολής του εκπιπτόμενου ποσού των 800 ευρώ, θα πρέπει οι ίδιοι να καταβάλλουν ατομικά και την αναλογία του Ε.Ο.Π.Π.Υ. προς τη Κλινική για το περιστατικό νοσηλείας και στη συνέχεια οι ίδιοι να υποβάλλουν τα παραστατικά νοσηλείας στον φορέα τους προκειμένου να αποζημιωθούν απολογιστικά από αυτόν.

  • Αναφορικά με την ηλεκτρονική ενημέρωση των καταβαλλόμενων εισφορών σας στο πεδίο My Account της ιστοσελίδας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και για όσους ασφαλισμένους γίνεται παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας Δημοσίου, παρόλο που η κράτηση της εισφοράς συντελείται την ημερομηνία που προπληρώνεστε τον μισθό σας, εντούτοις το ποσό αυτό κατατίθεται στο Ταμείο από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) την προτελευταία εργάσιμη του μήνα αναφοράς. Το Ταμείο οριστικοποιεί την είσπραξη αυτή με βάση την ημερομηνία κατάθεσης τις αμέσως επόμενες ημέρες και στη συνέχεια ενημερώνεται το My Account με την εξόφληση της οφειλής σας ή/και την πίστωση του ατομικού σας λογαριασμού στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών.                                               

Για παράδειγμα, ο μισθός 9/2022 σας καταβλήθηκε τέλη 8/2022, εντούτοις οι εισφορές αποδόθηκαν στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις 29/9/2022 και με την ημερομηνία αυτή φαίνεται και η εξόφλησή τους στο My Account, το οποίο ενημερώθηκε μεταγενέστερα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την κατάθεση. Για το λόγο αυτό, εμφανίζεται στον λογαριασμό τους οφειλή ενός (1) μήνα.  

  • Επίσης, παρακαλούνται θερμά οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν αίτηση αποζημίωσης προς το Ταμείο για περίπτωση νοσηλείας, να επισυνάπτουν τα σωστά δικαιολογητικά προκειμένου να γίνεται γρηγορότερα η εκκαθάριση των περιστατικών. Στο έντυπο της αιτήσεως αποζημίωσης του Ταμείου περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε εκτός δικτύου ιδιωτική κλινική, καθώς επίσης εάν τα συνοδευτικά παραστατικά είναι πρωτότυπα ή θεωρημένα. Σε αντίθετη περίπτωση, το περιστατικό της νοσηλείας παραμένει σε εκκρεμότητα και δεν είναι δυνατή η αποζημίωση του ασφαλισμένου.

Κατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn