ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 55: 31η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Αγαπητή Συναδέλφισσα/Αγαπητέ Συνάδελφε,

Αγαπητή Ασφαλισμένη/Αγαπητέ Ασφαλισμένε,

Η 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους έχει καθιερωθεί ως ημέρα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης.  Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου 1926, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ταμιευτηρίων (International Savings Banks Institute, ISBI), το οποίο ιδρύθηκε στο Μιλάνο το 1924 και αποτέλεσε τον πρόδρομο του σημερινού Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ταμιευτηρίων (World Savings Banks Institute, WSBI).

Κάθε χρόνο, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ταμιευτηρίων, ο φορέας που εκπροσωπεί περισσότερα από 940 τραπεζικά ιδρύματα ταμιευτηρίου και λιανικής τραπεζικής από όλο τον κόσμο, διοργανώνει μια διεθνή εκστρατεία χρηματοοικονομικής ευαισθητοποίησης για την ανάδειξη της καλής πρακτικής της αποταμίευσης, στο ίδιο πλαίσιο με τις σχετικές δράσεις που πραγματοποιούνται από τα τραπεζικά ιδρύματα ταμιευτηρίου σε όλο τον κόσμο. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν έναν κοινό στόχο∙ να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αποταμιεύσουν για μια ώρα ανάγκης.

Το κεντρικό κομμάτι της φετινής εκστρατείας και παράλληλα το εξαιρετικά σημαντικό και πρωτότυπο μήνυμα του φορέα για την αποταμίευση, είναι πως «Η αποταμίευση μπορεί να κάνει την διαφορά», ιδιαίτερα σε περιόδους που την έχουμε περισσότερο ανάγκη. Με άλλα λόγια, οι προσωπικές μας αποταμιεύσεις διαδραματίζουν έναν θεμελιώδη ρόλο στην οικοδόμηση της προσωπικής μας χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας και στην προετοιμασία για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές που μας επιφυλάσσει το μέλλον.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, στο οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ολοένα και περισσότερες νέες προκλήσεις, η συνετή συνήθεια της αποταμίευσης πρέπει να αποτελεί διαρκές σημείο αναφοράς και μία πρακτική που ακολουθούμε αδιάλειπτα. Ιδιαίτερα στις περιόδους των κρίσεων, μία εντεινόμενη αποταμιευτική προσπάθεια έχει να μας προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως σιγουριά, χρηματοοικονομική ασφάλεια καθώς και αισιοδοξία για το μέλλον, ελαττώνοντας σημαντικά το χρηματοοικονομικό άγχος, το οποίο είναι διάχυτο στην παγκόσμια κοινότητα, και εφοδιάζοντάς μας με τους απαραίτητους πόρους για την οικονομική κάλυψη κάποιων δυνητικών έκτακτων γεγονότων, καθώς και για την επίτευξη των χρηματοοικονομικών μας στόχων, όπως επί παραδείγματι για την συγκέντρωση ενός χρηματικού ποσού με σκοπό την εξασφάλιση της διατήρησης του βιοτικού μας επιπέδου κατά τα συνταξιοδοτικά μας χρόνια.

Όπως όμως παρατηρούμε, ιδιαίτερα λόγω των συνεπειών του πληθωρισμού, στην τρέχουσα συγκυρία η αποταμίευση από μόνη της δεν αρκεί για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών μας στόχων. Θα πρέπει να συνδυάζεται με τις κατά το δυνατόν πιο ασφαλείς και ταυτόχρονα πιο αποδοτικές επενδύσεις. Αυτό είναι και ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της συμμετοχής ενός ασφαλισμένου στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Με αυτό τον τρόπο θα είναι σε θέση να συνδυάσει την αποταμίευση με την επένδυση των κεφαλαίων του, και όλα αυτά σε ένα καθεστώς αποδοτικής, ενεργητικής επαγγελματικής διαχείρισης και ταυτόχρονα σημαντικών φορολογικών κινήτρων (εκπτώσεων και απαλλαγών), εξασφαλίζοντας μία μακροπρόθεσμη απόδοση την οποία δύσκολα θα μπορούσε να επιτύχει με άλλο τρόπο.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) λειτουργούν διεθνώς ως Προαιρετικά Συνταξιοδοτικά Αποταμιευτικά Σχήματα τα οποία, ως μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές, αποσκοπούν στην συγκέντρωση και διαχρονική μεγέθυνση των εισφερόμενων κεφαλαίων των ασφαλισμένων τους προκειμένου αυτά να ενισχύσουν τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές τους απολαβές, υπό την μορφή λήψης ενός επιπλέον εφάπαξ ή σύνταξης, που θα τους επιτρέψει να ζήσουν με αξιοπρέπεια στα χρόνια του γήρατος.

Στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος και της αναπηρίας και αφορά στη χορήγηση στα ασφαλισμένα του μέλη παροχών Εφάπαξ ή Σύνταξης, μέσω της συγκέντρωσης των εισφορών στους ατομικούς τους λογαριασμούς και της ακόλουθης επαγγελματικής επενδυτικής διαχείρισης και μακροπρόθεσμης αποταμίευσης.

Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών συμπληρώνει αισίως, στα τέλη του 2022, τέσσερα (4) χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας. Στο διάστημα αυτό, έχουν εγγραφεί στον Κλάδο 1.299 ασφαλισμένα μέλη και έχουν ήδη σωρευτεί στο Ενεργητικό του κεφαλαιακοί πόροι, από τακτικές αλλά και έκτακτες εισφορές των συναδέλφων, που ξεπερνούν το ποσό του 1.600.000 ευρώ, αποδεικνύοντας στην πράξη το ενεργό ενδιαφέρον των ασφαλισμένων μας και για τον αποταμιευτικό/συνταξιοδοτικό Κλάδο του Ταμείου μας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται πως η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ υλοποίησε τον Ιούλιο του 2021 τον στρατηγικό προγραμματισμό της για την δημιουργία ομώνυμου αυτόνομου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Α/Κ) για τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών, με γνώμονα την δημιουργία ενός ευέλικτου και αποδοτικού αποταμιευτικού προγράμματος προσαρμοσμένου πλήρως στις απαιτήσεις και στα ειδικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών σκοπών του Ταμείου. Τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορήγησε άδεια σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS» με παράλληλη έγκριση της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.» ως Εταιρείας Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕUROBANK A.E ως Θεματοφύλακά του. Το νέο Α/Κ έχει ήδη κλείσει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, με τις τιμές των μεριδίων του να δημοσιεύονται καθημερινά στην ιστοσελίδα της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες στον Κλάδο έχουν την δυνατότητα να αναζητούν και να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την εξέλιξη των τιμών των μεριδίων του ομώνυμου Α/Κ του Ταμείου μας, σε ημερήσια βάση, και κατ’ επέκταση για τις επιδόσεις της επενδυτικής διαχείρισης των αποθεματικών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, θα ήθελε να παροτρύνει τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών, να μεριμνήσουν για την σχετική αναλυτική τους ενημέρωση και εγγραφή σε αυτόν, καθώς όσο νωρίτερα το πράξουν ηλικιακά, τόσο περισσότερο θα «αυγατίσουν» οι εισφορές τους στο Ταμείο και στον «ατομικό τους κουμπαρά», λόγω των φορολογικών και κεφαλαιακών υπεραξιών που θα αποκομίσουν.

Για παράδειγμα, εάν ένας ασφαλισμένος επιλέξει να συμμετάσχει στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών για 20 έτη με τακτική μηνιαία εισφορά 30 ευρώ, τότε πέραν του γεγονότος ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί αποφορολογημένο κατ΄ ελάχιστο σε 22,5 ευρώ (αναλόγως του ύψους της φορολογικής κλίμακας κατάταξης του εισοδήματός του), ο ασφαλισμένος έχει λαμβάνειν και τις κεφαλαιακές υπεραξίες που συγκεντρώνονται σωρευτικά στον ατομικό του λογαριασμό από την επαγγελματική επενδυτική διαχείριση των εισφορών του.

Με υπόθεση εργασίας για ετήσιο φορολογικό συντελεστή 25% και μέση ετήσια επενδυτική απόδοση 3%, ο ασφαλισμένος του ως άνω παραδείγματος που εισφέρει 360 ευρώ ετησίως, θα αποκομίσει μετά από 20 χρόνια αποταμιεύσεων εφάπαξ παροχή 9.832,76 ευρώ αντί 7.200 ευρώ (360×20), επωφελούμενος συνολικά του ποσού των 4.432 ευρώ (1.800 ευρώ από φορολογική έκπτωση εισφορών και 2.632,76 ευρώ από υπεραξία κεφαλαίου)[1]. Υπογραμμίζεται επίσης, ότι το εκάστοτε σωρευμένο ποσό της εφάπαξ παροχής λαμβάνεται και αυτό αφορολόγητο από τους δικαιούχους του Ταμείου, γεγονός που μεγιστοποιεί σημαντικά το συνολικό φορολογικό όφελος από τη συμμετοχή τους στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών (αφορολόγητες ετήσιες εισφορές + αφορολόγητη σωρευμένη εφάπαξ παροχή).

Για αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών (βλέπε συνημμένο φυλλάδιο), μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) ή να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Ταμείο για εξατομικευμένη πληροφόρηση (210-6400013).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Αντιπρόεδρος

Χρήστος Νούνης                                             Άγγελος Τζανετάτος


[1] Υπολογιστής Εφάπαξ Παροχών Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών: https://teaypoik.gr/klados-syntaksiodotikon-paroxon/

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn