ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 58: Ξεκίνησαν οι προεγγραφές μελών στο νέο Πρόγραμμα Υγείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.)

Η Διοίκηση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ενημερώνει τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου για την έναρξη των προεγγραφών για την ενεργοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από πλευράς του νεοσύστατου Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.).

Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. ενέκρινε στο από 18.3.2023 Διοικητικό του Συμβούλιο το πρόγραμμα Υγείας που σχεδιάστηκε από κοινού με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και τους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς, δηλαδή τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz, για τις ανάγκες παροχής συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων-μελών του.

Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. αποτελεί καρπό της βούλησης των νυν και πρώην ασφαλισμένων μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για την εξεύρεση βιώσιμης διάδοχης λύσης – κατά βάση – για τα αποχωρούντα μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που εισέρχονται στην συνταξιοδοτική περίοδο της ζωής τους έχοντας απωλέσει την πρόσθετη ασφαλιστική προστασία του Κλάδου Υγείας του Ταμείου που τους παρείχε η προαιρετική συμμετοχή τους σε αυτό κατά τον εργασιακό τους βίο.

Στο ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας που σχεδιάστηκε για το Σύλλογο Συνταξιούχων, μπορούν να ενταχθούν τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. με καταληκτικό ηλικιακό όριο εγγραφής τα 75 έτη, αλλά και τα προστατευόμενα μέλη αυτών καθώς και κατιόντες συγγενείς τους (τέκνα, εγγόνια κ.λπ.). Το ετήσιο κόστος του ασφαλιστικού προγράμματος υγείας είναι κλιμακωτής διάρθρωσης και ιδιαίτερα χαμηλής τιμολόγησης, βάσει της ηλικίας εισόδου σε αυτό και το ασφάλιστρο ανά έτος ανέρχεται στα 75€ (για παιδιά έως 16 ετών), στα 135€ (για παιδιά 17-25 ετών), στα 215€ (για άτομα 26-35 ετών) και καταληκτικά στα 485€ (για άτομα 36-75 ετών). Υπογραμμίζεται ότι η περίοδος αναμονής νοσηλείας για τα αποχωρούντα – λόγω συνταξιοδότησης – μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι μηδενική, εφόσον αυτά εγγραφούν άμεσα – εντός τριών (3) μηνών – στο πρόγραμμα Υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.!

Βασικά χαρακτηριστικά των παροχών δευτεροβάθμιας περίθαλψης είναι τα εξής:

  • Ποσό κάλυψης κατά άτομο ετησίως: 30.000 €
  • Κατηγορία Δωματίου: B΄ θέση
  • Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών κλινικών
  • Εκπιπτόμενο ποσό ανά νοσηλεία: 600€ για ηλικίες έως 40 ετών και 1.200€ για ηλικίες άνω των 40 ετών (με χρήση ταμείου ισόποση μείωση του εκπιπτόμενου ποσού)
  • Δεν λαμβάνεται ιστορικό ιατρικό των εν δυνάμει ασφαλισμένων μελών
  • Γενική περίοδος αναμονής για νοσηλεία: 1 έτος (με άμεση κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος)
  • Περίοδος αναμονής νοσηλείας για αποχωρούντες ασφαλισμένους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: Μηδενική, σε περίπτωση άμεσης εγγραφής τους στο πρόγραμμα υγείας του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. εντός 3 μηνών!

Για να ενεργοποιηθεί το ανωτέρω πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. από τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την Ευρωπαϊκή Πίστη-Allianz, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό τουλάχιστον 1.000 ενδιαφερόμενοι. Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος όρισε ως περίοδο προεγγραφών για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα Υγείας το χρονικό διάστημα από 31.3.2023 έως 31.5.2023.

Την αντίστοιχη σχετική ανακοίνωση του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α. (Ανακοίνωση Νο4), την αίτηση προεγγραφής καθώς και το αναλυτικό ενημερωτικό φυλλάδιο παροχών του προτεινόμενου προγράμματος Υγείας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του φορέα: https://pasyspa.gr/

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                          Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

                                     Χρήστος Νούνης                                                     Δημήτρης Καραγιάννης

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn