ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Δελτίο Τύπου – Αδειοδοτήθηκε και ενεργοποιείται το ομώνυμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ανακοινώνει τη λήψη άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη σύσταση και λειτουργία στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS» που θα διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.».

Ειδικότερα, η αρμόδια εποπτική αρχή για τις επενδύσεις των επαγγελματικών ταμείων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την από 384/26.07.2021 απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, χορήγησε άδεια σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS» με παράλληλη έγκριση της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.» ως Εταιρείας Διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου και την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK A.E.» ως Θεματοφύλακα του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ – με γνώμονα την δημιουργία ενός ευέλικτου και αποδοτικού αποταμιευτικού προγράμματος προσαρμοσμένου πλήρως στις απαιτήσεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών σκοπών του Ταμείου – ενέκρινε την εισήγηση της αρμόδιας Επενδυτικής Επιτροπής για σύσταση ομώνυμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Α/Κ) για λογαριασμό του Ταμείου, απόφαση που συνιστά εμπειρικά βέλτιστη πρακτική επενδυτικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των επαγγελματικών ταμείων καθώς τα Α/Κ είναι το πιο αυστηρά εποπτευόμενο, διαφανές, προσιτό και επιτυχημένο διεθνώς μέσο αποτελεσματικής αξιοποίησης των αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων.

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων-ασφαλισμένων του μελών από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από υπεραξίες και από εισόδημα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση από την Εταιρεία Διαχείρισης Επενδύσεων, θα έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και θα επενδύει, κατά κύριο λόγο, σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων ή μετοχών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή και άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) και δευτερευόντως σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις. Το νόμισμα με το οποίο θα διενεργούνται οι επενδύσεις του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι το ευρώ ενώ εμπίπτει, βάσει του προφίλ κινδύνου-απόδοσης, στην μέτρια κατηγορία κινδύνου. Σημειώνεται ότι ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αδειοδοτήθηκε θεσμικά τον Ιανουάριο του έτους 2019 και έκτοτε ενεργοποιήθηκε δυναμικά από τη Διοίκηση του Ταμείου. Την 1η Σεπτεμβρίου 2021αριθμούσε 851 ασφαλισμένα μέλη και το Ενεργητικό του Κλάδου προσέγγιζε τα 950.000 ευρώ. Επιπλέον, κατά τη διετία 2019-2020, ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατέγραψε θετική σωρευτική αύξηση της περιουσίας του σε ποσοστό 1,81%, παρέχοντας υπεραξίες στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων του μελών, ενώ και το τρέχον έτος ο Κλάδος αναμένεται να καταγράψει

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn