ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Δελτίο Τύπου – 12.03.2019 Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας PRI για την υιοθέτηση των Aρχών Yπεύθυνων Επενδύσεων.

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην παγκόσμια πρωτοβουλία Principles for Responsible Investment (PRI Initiative) για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Aρχών Yπεύθυνων Eπενδύσεων και την προώθηση Υπεύθυνης Επενδυτικής Πολιτικής.

Το PRI Initiative θεσμοθετήθηκε το 2006 με την υποστήριξη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, με στόχο την κατανόηση των επιδράσεων που ασκούν τα κριτήρια που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG – Environmental Social and Government Criteria) στις επενδύσεις και την προτροπή για την ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το PRI και οι συμμετέχουσες εταιρείες και οργανισμοί (PRI Signatories) εργάζονται με συντονισμένες δράσεις για την εφαρμογή των αρχών, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σήμερα, το PRI Initiative αποτελεί τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία προώθησης υπεύθυνων επενδύσεων διεθνώς, απαριθμώντας περισσότερες από 2.300 εταιρείες και οργανισμούς που έχουν υπό τη διαχείριση τους κεφάλαια άνω των $82 τρισ.

Η Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ, με τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία PRI, δεσμεύεται να εφαρμόζει τις παρακάτω αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων:

  • ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης επενδυτικών αποφάσεων
  • επιδίωξη ανάλογης εφαρμογής ESG κριτηρίων από τις εταιρίες στις οποίες επενδύει η ΑΕΔΑΚ
  • προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων εντός του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων
  • συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων
  • δημοσίευση ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και την πορεία προς την εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων.

H Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ επιδεικνύει έμπρακτα τη στρατηγική επιλογή της να υποστηρίζει σύγχρονες πρωτοβουλίες αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα. Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn