ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και εγγραφή του στα προγράμματα συμπληρωματικής ασφάλισης του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο πραγματοποίησε η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 στα γραφεία του Ταμείου στο πλαίσιο διενέργειας του προγραμματισμένου τακτικού Διοικητικού του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ενημέρωσαν διεξοδικά τον Ειδικό Γραμματέα και συνάδελφο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα διοικητικά πεπραγμένα των πέντε (5) ετών ενεργούς επαναλειτουργίας του Ταμείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (νέος Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών πέραν του Κλάδου Υγειονομικής Περίθαλψης), στην ενεργοποίηση της εξωστρέφειας του Ταμείου με την εγγραφή στο μητρώο ασφαλισμένων του Ταμείου πολλών νέων κλάδων εργαζομένων του Δημόσιου Τομέα (απασχολούμενων σε λοιπά υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ., Πανεπιστημιακά μέλη Δ.Ε.Π. και ευρύτερους φορείς δημόσιου χαρακτήρα) και στην συνεχώς ανοδική και άκρως παραγωγική εξέλιξη εργασιών και αποτελεσμάτων που κατέγραψε το Ταμείο από την επαναλειτουργία του την 1.10.2017, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα διοικητικής λειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ εντός του αυστηρού θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης.    

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, το οποίο φέτοςαριθμεί 19 χρόνια από την ίδρυσή του (2004-2022), είναι και το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Το Ταμείο αριθμεί πλέον συνολικά 12.223 ασφαλισμένα μέλη, εκ των οποίων τα 5.377 είναι κυρίως μέλη και τα 6.846 εξαρτώμενα. Έχει αντιμετωπίσει 15.655 περιστατικά πρωτοβάθμιας περίθαλψης και καλύψει 3.275 περιστατικά δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσηλείες), ενώ έχει καταβάλει στα ασφαλισμένα του μέλη συνολικά 3.471.581 ευρώ σε αποζημιώσεις νοσηλειών κατά το χρονικό διάστημα από 1.10.2017 έως 1.10.2022. Επιπλέον, στο νέο Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών έχουν εγγραφεί ήδη 1.267 μέλη και το Ενεργητικό του Κλάδου αγγίζει την 1.10.2022 το ποσό των 1.497.356 ευρώ.

Ο κος Αλεξόπουλος από την πλευρά του αφού εκθείασε την διαχρονικά άρτια οργάνωση και αποτελεσματικότητα λειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προς τον σκοπό της παροχής συμπληρωματικής ολοκληρωμένης ασφαλιστικής προστασίας των εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών, της Α.Α.Δ.Ε. και των λοιπών ασφαλισμένων μελών-δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν στο Ταμείο για τους κινδύνους του γήρατος, της αναπηρίας και της υγειονομικής περίθαλψης, υπογράμμισε την αναγκαιότητα διάδοσης και ανάπτυξης του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στη χώρα μας προς όφελος των κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών –εργαζομένων), δεδομένου του πιεστικού ασφαλιστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα και των σημαντικών δημοσιονομικών και δημογραφικών περιορισμών της ελληνικής οικονομίας.

Ο Ειδικός Γραμματέας ενθάρρυνε τη διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο το έργο της για την περαιτέρω πληθυσμιακή διεύρυνση και ανάπτυξη του Ταμείου. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο κος Αλεξόπουλος έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Διοίκησης του Ταμείου για συνδρομή οποιασδήποτε αρωγής εκ μέρους του για την διάδοση και ενίσχυση του Ταμείου. Τέλος, ο κος Αλεξόπουλος υπέβαλλε την προσωπική του αίτηση εγγραφής στο Ταμείο αποδεικνύοντας εμπράκτως την απόλυτη στήριξή του στο θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Εκ της Διοικήσεως

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn