ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, συναδέλφισες, 

Η επαναλειτουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, είναι σε εξέλιξη και προχωρεί με ικανοποιητικό ρυθμό η εγγραφή των συναδέλφων, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και 15.5.2017. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό, ώστε να ξεκινήσουν οι παροχές του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προς τα μέλη, θέμα για το οποίο υπάρχει μεγάλη πίεση και ενδιαφέρον από συναδέλφους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρειάζονται άμεσα ενίσχυση.

Στην πορεία μας αυτή έχουν προκύψει ερωτήματα και θέματα πληροφόρησης για το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, για τα οποία επιθυμούμε να ενημερώσουμε αναλυτικά τους πάντες, με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας (www.teaypoik.gr), με περιοδείες σε υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα (σε συνεργασία με τους συλλόγους), με διαρκή επαφή με την ΠΟΕ-ΔΟΥ κλπ. Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης είναι να συνεισφέρει στην ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν είναι η εμπλοκή σε συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες είναι θεμιτές αλλά δεν επιτρέψαμε ποτέ να επηρεάσουν την λειτουργία του Ταμείου. Εξάλλου αυτό που μας ενώνει και μας κινητοποιεί είναι η συνεισφορά στον συνάδελφο, η διαφάνεια στα οικονομικά και η βιωσιμότητα των παροχών. Άλλωστε μας παρηγορεί το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς που μας κατήγγειλαν και «διαφωνούσαν» με το Ταμείο από την ίδρυσή του, αποζημιώθηκαν μετά από αίτησή τους, για ανάγκες υγείας.

Εμείς προχωρούμε πάντα με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τα συνδικαλιστικά όργανα. Για τα θέματα όμως που έχουν προκύψει, σας ενημερώνουμε ότι:

 1. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστάθηκε στην Ελλάδα, με κύρια χαρακτηριστικά:
  1. Tον μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα (σε αντίθεση με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες),
  2. Την προαιρετικότητα ασφάλισης και
  3. Το πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας.
 2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επαναλειτουργίας του Ταμείου (μετά την αναστολή των παροχών του την 1.1.2012) που εκτείνεται από το 2015 και εντεύθεν και εντός του οποίου διενεργήθηκαν:
  1. Διαβουλεύσεις με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, 
  2. Απόφαση επαναλειτουργίας με καθιέρωση πολύ χαμηλών εισφορών στους εργαζομένους που θα επιλέξουν να ασφαλιστούν στο Ταμείο, 
  3. Εκπόνηση της σχετικής Αναλογιστικής Μελέτης, 
  4. Επακόλουθη αναγκαία τροποποίηση του Καταστατικού, 
  5. Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 
  6. κάθε άλλη απαιτούμενη διαδικασία, το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ενημέρωνε, για λόγους διαφάνειας, συνεργασίας και καλής πίστης, την ΠΟΕ-ΔΟΥ με επιστολές του και με παρουσίες του Προέδρου του, σε συνεδριάσεις της ΠΟΕ-ΔΟΥ.
 3. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τα ασφαλισμένα μέλη του (με μυστική ψηφοφορία και για 4ετή θητεία), βάσει του άρθρου 8 του Καταστατικού του. Τα δε εννέα τακτικά μέλη του Δ.Σ., τα τρία μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα αναπληρωματικά τους μέλη (ως επιλαχόντες) εκλέγονται από ενιαίο Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο το οποίο καταρτίζεται μετά από συνεργασία με την ΠΟΕ-ΔΟΥ.
 4. Οι μοναδικοί πόροι του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από την έναρξη της λειτουργίας του έως και το 2010 ήταν μέσω του λογαριασμού των ΔΙΒΕΕΤ, (δηλαδή του εργοδότη), τα οποία από το 2008 (με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών) εντάχθηκαν στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, τα μόνα διαθέσιμα αποθεματικά (με τη μορφή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου) που υπάρχουν στο Ταμείο αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αυτού για όσο χρονικό διάστημα τελεί σε λειτουργία.
 5. Οι εισφορές που έχουν οριστεί από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για τα κυρίως και τα εξαρτώμενα μέλη του, έχουν προσδιοριστεί βάσει της εγκριθείσας Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας του Ταμείου και με αποκλειστικό γνώμονα από πλευράς διοίκησης, την εξασφάλιση μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής και πλήρως ανταποδοτικής οικονομικής σχέσης δαπάνης – λήψης πρόσθετων υπηρεσιών υγείας από τα ασφαλισμένα μέλη, στη σημερινή ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία. Και πράγματι, με την οριζόμενη ετήσια εισφορά των 120€ ικανοποιήθηκε η πρωταρχική μέριμνα της Διοίκησης για λήψη από τον συνάδελφο που θα εγγραφεί στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ συμπληρωματικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με άκρως προνομιακή τιμολόγηση, σημαντικά χαμηλότερη από το μέσο όρο ασφαλίστρου της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους και παροχές, που κύρια χαρακτηρίζονται από την δυνατότητα αποζημίωσης σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική, κατόπιν ελεύθερης επιλογής του συναδέλφου. Το Ταμείο δεν υποκαθιστά τους Κύριους Φορείς Ασφάλισης, αλλά παρέχει πρόσθετες παροχές υγείας.
 6. Τα ποσά των οριζόμενων εισφορών των ασφαλισμένων του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δύναται, βάσει του Καταστατικού του, να αναπροσαρμόζονται αυξητικά ή μειωτικά με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Υπογραμμίζεται εδώ ότι η δυνητική επιλογή της αύξησης των εισφορών συνιστά μία ακραία δυνατότητα για τη Διοίκηση του Ταμείου, η οποία (εφόσον υλοποιηθεί σαν γεγονός), θα αποτελεί προϊόν ύπαρξης, ιδιαίτερα ακραίων αρνητικών καταστάσεων οικονομικής βιωσιμότητας του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το Ταμείο εγγυάται το ύψος των παροχών της εκάστοτε οικονομικής/διαχειριστικής χρήσης και υποχρεούται στην σύναψη επαρκούς αντασφαλιστικής κάλυψης (μέσω αντασφαλιστικών συμβάσεων) προς αντιστάθμιση του ανωτέρου κινδύνου.
 7. Επιπλέον:
  1. Η επιτυχής επαναλειτουργία του Ταμείου με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ασφαλισμένων σε αυτό,
  2. Η μελλοντική δυνατότητα της εκ νέου οικονομικής ενίσχυσης του Ταμείου από τον Εργοδότη μας και
  3. Η δυνατότητα που δίνεται από το Καταστατικό για διεύρυνση των παροχών του ΤΕΑ και σε άλλους κλάδους εργαζομένων, παρέχει πλήθος μελλοντικών επιλογών στη Διοίκηση του Ταμείου ως προς τη διαχείριση του ύψους της οριζόμενης εισφοράς. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται:
   1. H διατήρηση της χαμηλής εισφοράς των 10€ αλλά με συνεχώς αυξανόμενες παροχές υγείας και διεύρυνση του δικτύου συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Επικράτεια.
   2. Η μείωση της εισφοράς και
   3. Η ενεργοποίηση νέων προγραμμάτων παροχών, όπως η παροχή εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης.
 8. Μοναδικός στόχος και σκοπός μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένη συμπληρωματική υγειονομική περίθαλψη στα ασφαλισμένα μέλη μας και ιδίως να μπορούμε να βοηθήσουμε οικονομικά και ηθικά τον συνάδελφο/σα σε δύσκολες καταστάσεις σοβαρών περιστατικών υγείας που τυχόν θα αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου.
 9. Κάθε συνάδελφος πρέπει να ενημερωθεί αναλυτικά για όλα τα θέματα και κυρίως να συγκρίνει τις παροχές και το κόστος ανάλογων προγραμμάτων ασφαλιστικών εταιρειών, που ήδη έχουν συμβληθεί με άλλους εργασιακούς χώρους. Γιατί τα πραγματικά διλήμματα είναι:
  1. Πρέπει ή όχι να έχουμε πρόσθετες παροχές υγείας;
  2. Θέλουμε ή όχι να ασφαλιστούμε ενισχυτικά έναντι του κινδύνου σοβαρής μελλοντικής επιβάρυνσης της υγείας μας με ελάχιστο ασφάλιστρο;
  3. Οι πρόσθετες παροχές υγείας, θα είναι μέσω αυτοδιαχειριζόμενου Επαγγελματικού Ταμείου (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), όπως συμβαίνει αποτελεσματικά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ή μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών;

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Νούνης
Ο Γραμματέας
Άγγελος Τζανετάτος

Η ανακοίνωση σε pdf

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn