ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, για μια ακόμα φορά, ενημερώνει τα μέλη του Ταμείου που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών του την 1.1.2012 (ημερομηνία αναστολής των παροχών), ότι την 11η Νοεμβρίου 2016 εγκρίθηκε από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές το τροποποιημένο Καταστατικό δυνάμει του οποίου επανα-δραστηριοποιήθηκε το Ταμείο και επίκειται πλέον η άρση της αναστολής χορήγησης παροχών στα μέλη του.

Ήδη, μετά την πρώτη περίοδο εγγραφών νέων μελών, που διήρκησε από 31.3.2017 έως 31.5.2017, έχει επιτευχθεί ο αρχικός προαπαιτούμενος στόχος της αναλογιστικής μελέτης για (υποχρεωτική) συγκέντρωση 3.000 αιτήσεων εγγραφής κυρίως μελών με αποδοχή των νέων όρων λειτουργίας του Ταμείου που απορρέουν από το νέο τροποποιημένο Καταστατικό του.

Προκειμένου όμως να εκπονηθεί πλήρης και αξιόπιστη αναλογιστική μελέτη με ακριβή ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού του Ταμείου, η οποία θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων μελών του, είναι αναγκαία η επικαιροποίηση του μητρώου μελών προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτό τόσο οι συνάδελφοι που επανεγγράφησαν ή εγγράφησαν για πρώτη φορά κατά την ως άνω πρώτη περίοδο εγγραφών όσο και οι συνάδελφοι που ήταν εγγεγραμμένοι στο Ταμείο την 1.1.2012 («παλαιά μέλη») και δεν προέβησαν σε επανεγγραφή στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, με βάση το τροποποιημένο Καταστατικό και τους νέους όρους λειτουργίας του.

Για το λόγο αυτό καλούνται «τα παλαιά μέλη», τα ήδη δηλαδή εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών του Ταμείου πριν την 1.1.2012, να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Ταμείο προκειμένου να διατηρήσουν την ιδιότητα του μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και τα εξ’ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Η καταληκτική ημερομηνία για την επανεγγραφή των «παλαιών μελών» στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η 10 Αυγούστου 2017, οπότε και μέχρι την εν λόγω ημερομηνία θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά συμπληρωμένη (ενυπόγραφα) την αίτηση εγγραφής τους στο Ταμείο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι τα «παλαιά» κύρια μέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς εγγραφής που ανέρχεται στο ποσό των 25€. Υποχρεούνται μόνο στην καταβολή της μηνιαίας εισφοράς που σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 4 του νέου Καταστατικού του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των 10€/μηνιαίως για τον κυρίως ασφαλισμένο (συνάδελφο/συναδέλφισσα), σε 7€ για την/τον σύζυγο και σε 7€ για τα τέκνα, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών (1 ή περισσότερα τέκνα).

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν αποστείλει εμπρόθεσμα την αίτηση για ανανέωση της εγγραφής του έως την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία της 10ης Αυγούστου 2017, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη διαγραφή του από το μητρώο μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Καταστατικού του Ταμείου.

Η επικαιροποίηση και οριστικοποίηση του μητρώου μελών του Ταμείου είναι αναγκαία ενέργεια προκειμένου η Διοίκησή του να προχωρήσει, όσο το δυνατόν ταχύτερα στην άρση της αναστολής των παροχών και την ενεργό και ομαλή επαναλειτουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Έτσι, για λόγους καταρχήν νομιμότητας αλλά και ακρίβειας και αναλογιστικής ισορροπίας, μέλη που δεν ικανοποιούν τους όρους του Καταστατικού του Ταμείου, θα απολέσουν την ιδιότητά τους.

Καταληκτικά, σημειώνεται ότι όλα τα ενεργά «παλαιά μέλη» του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που δεν πραγματοποίησαν επανεγγραφή στο μητρώο του Ταμείου, θα λάβουν και ταχυδρομική επιστολή με την οποία θα ενημερώνονται και ατομικά για το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την επικαιροποίηση και οριστικοποίηση του Μητρώου Μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ καθώς και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο του Ταμείου: 210-6400013 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.teaypoik.gr.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Νούνης
Ο Γραμματέας
Άγγελος Τζανετάτος

Η ανακοίνωση σε pdf

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn