ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 57: Ίδρυση Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.) και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Η Διοίκηση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) χαιρετίζει τη σύσταση και λειτουργία του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 57: Ίδρυση Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπού Δημοσίου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.Λ.Δ.Τ.) και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ Περισσότερα