Αίτηση εγγραφής

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την Aίτηση Eγγραφής μέλους στο Τ.Ε.Α.-ΥΠΟΙΚ, να τη συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και να μας την αποστείλετε στο mail του Ταμείου: teaypoik@gmail.com.
Μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών παρακαλείσθε να προσκομίσετε στα γραφεία μας ή να αποστείλετε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Ακαδημίας 76, 6ος όροφος, Αθήνα) τη συμπληρωμένη αίτηση υπογεγραμμένη πρωτοτύπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία τελευταίου εντύπου μισθοδοσίας κυρίως μέλους.
  2. Φωτοτυπίες (2 όψεις) Δελτίων Ταυτοτήτων κυρίως μέλους & εξαρτωμένων μελών.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Στην περίπτωση τέκνων με αναπηρία, γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).

Διευκρινίσεις:

  • Για την εγγραφή στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα δικαιολογητικά 1 και 2.
  • Για την εγγραφή στον Κλάδο Υγείας ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα δικαιολογητικά 1, 2 και κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά 3, 4.
  • Σε περίπτωση μεταβολής των παραπάνω στοιχείων, το ασφαλισμένο μέλος θα πρέπει με δική του ευθύνη να ενημερώνει ηλεκτρονικά (μέσω email) το Ταμείο για τις όποιες μεταβολές.
  • Στην αίτηση παρακαλούμε όπως αναγράφετε υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την άμεση ηλεκτρονική σας ενημέρωση για τα θέματα του Ταμείου.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print