Ανακοίνωση 08: Επικαιροποίηση Οδηγού Μέλους ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

1η Μαρτίου 2018

Επικαιροποίηση Οδηγού Μέλους ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

 

Αγαπητή ασφαλισμένη,
Αγαπητέ ασφαλισμένε

Στο πλαίσιο της απλούστευσης και ευκολότερης κατανόησης της μεθόδου υπολογισμού αποζημίωσης σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένων μελών σε ιδιωτική κλινική εκτός Δικτύου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με την από 28.2.2018/θέμα 4 απόφασή του, προχώρησε σε επικαιροποίηση του Οδηγού Ασφαλισμένου (Οδηγός Μέλους ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ – Κανονισμός Παροχών) και σε απλοποίηση των σχετικών παραδειγμάτων υπολογισμού.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε ότι στις συγκεκριμένες νοσηλείες σε εκτός Δικτύου ιδιωτικές κλινικές, το τελικό ποσό αποζημίωσης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, δεν μπορεί, βάσει Καταστατικού, να υπερβαίνει το ποσό του ΚΕΝ (Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλειο) που αντιστοιχεί στο περιστατικό.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Χρήστος Π. Νούνης                Άγγελος Τζανετάτος

 Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print