Ανακοίνωση 15: Διορθώσεις Βεβαιώσεων Αποδοχών Μελών ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για έκπτωση των Εισφορών τους από το Φορολογητέο Εισόδημα

30 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ.: 233

 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

Αγαπητές/οί Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 29 Μαΐου 2018 το αρμόδιο Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) έχει αναρτήσει στο TAXIS τις νέες διορθωμένες ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση των εισφορών στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ Βεβαιώσεις Αποδοχών έτους 2017 για όσους συναδέλφους ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ταμείου κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017.

Ειδικότερα, οι αναγκαίες προσαρμογές στις Βεβαιώσεις Αποδοχών έχουν γίνει στις στήλες «Λοιπές Κρατήσεις» και «Σύνολο Κρατήσεων» (αυξημένες κατά το ποσό των εισφορών στο Ταμείο το τρίμηνο Οκτ.-Δεκ. 2017) και στη στήλη «Φορολογητέο Ποσό» (μειωμένο κατά το ποσό των εισφορών στο Ταμείο το τρίμηνο Οκτ.-Δεκ. 2017) προκειμένου να αποτυπωθεί φορολογικά η έκπτωση των εισφορών των ασφαλισμένων στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από το φορολογητέο εισόδημα βάσει της παρ. Ε του άρθρου 14 του Ν.4172/2013.

Συνεπώς, όσοι Συνάδελφοι έχουν ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση μέχρι τις 29.5.2018 θα πρέπει να υποβάλουν διορθωτική ώστε αυτή να περιλαμβάνει τη νέα Βεβαίωση Αποδοχών τους στην οποία αποτυπώνεται το νέο μειωμένο φορολογητέο ποσό. Όσοι δεν έχουν υποβάλλει ακόμα τη φορολογική τους δήλωση μπορούν να το κάνουν όποτε θέλουν, εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου, καθώς οι διορθωμένες Βεβαιώσεις Αποδοχών έχουν ήδη ανέβει στο ΤΑΧΙS και αποτυπώνονται τα σωστά φορολογικά τους στοιχεία στο έντυπο Ε1.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στις υπηρεσίες του Ταμείου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Χρήστος Π. Νούνης                Αθανάσιος Βέργαδος

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print