Ανακοίνωση 19: Ενημέρωση για τις ώρες λειτουργίας του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου

10 Δεκεμβρίου 2018

Ενημέρωση για τις ώρες λειτουργίας του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θα ήθελε να ενημερώσει τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου για τις ώρες λειτουργίες του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου 215 515 5318.

Ειδικότερα, τα ασφαλισμένα μέλη, ανάλογα με το είδος της πληροφορίας που θέλουν να αντλήσουν, έχουν τις εξής επιλογές ως προς τη χρήση του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου:

Επιλογή 1: Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών – Προγραμματισμό ιατρικής επίσκεψης – Διαγνωστικών Εξετάσεων στο Συμβεβλημένο Δίκτυο.

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου:

– Για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών: 24 ώρες, 365 ημέρες/χρόνο.

– Για τον προγραμματισμό ιατρικής επίσκεψης και Διαγνωστικών Εξετάσεων στο Συμβεβλημένο Δίκτυο: Καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07.00 το πρωί έως τις το 22:00 βράδυ και το Σάββατο από τις 08.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ. εκτός επίσημων αργιών.

Επιλογή 2: Ενημέρωση για τις παροχές του Προγράμματος – Διευκρινίσεις επί των καλύψεων.

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου:

– Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 π.μ. έως και τις 22:00 μ.μ.

– Το Σάββατο από τις 8:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ., εκτός επίσημων αργιών.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας

Χρήστος Π. Νούνης             Αθανάσιος Βέργαδος

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print