ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 30 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του Ταμείου σας ενημερώνει για τη δυνατότητα συμμετοχής των ασφαλισμένων του μελών – σε προαιρετική βάση – στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ» της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο φορέων. Συγκεκριμένα, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να προσφέρει συνεχώς προστιθέμενη αξία στα μέλη του, αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρωτοποριακό πρόγραμμα προστασίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ» της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ παρέχοντας τη δυνατότητα στα ασφαλισμένα του μέλη να κάνουν χρήση – εφόσον το επιθυμούν – και να διασφαλίσουν το επίπεδο διαβίωσης της οικογένειας τους σε περίπτωση ατυχήματός τους.

Πιο αναλυτικά, ο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ» που προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ αποκλειστικά και μόνο από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα που ωφελεί τα συμμετέχοντα σε αυτό μέλη και επίσης είναι ένα μοναδικό σύστημα που εξασφαλίζει δωρεάν αγορές στις συνεργαζόμενες με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ μεγάλες επιχειρήσεις, σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης του μέλους από ατύχημα, για ίσο χρόνο προς το χρόνο νοσηλείας και ίσης αξίας με τις αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί και σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα ίσης αξίας με τις αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί τους προηγούμενους 12 μήνες μέχρι και 1.500€ το μήνα (18.000€ ετησίως).

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, παρέχεται επιπλέον στα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου μας που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ», ασφαλιστικό κεφάλαιο 1.000€ για τις παραπάνω καλύψεις με την ενεργοποίηση του προγράμματος και επιπλέον 15€ bonus εγγραφής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την 1η ημέρα χρήσης του προγράμματος για μειώσεις ασφαλίστρων σε προγράμματα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ.

Έτσι, εφόσον αποφασίσεις, ως μέλος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, να γίνεις και ασφαλισμένος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό της πρόγραμμα (π.χ. αυτοκίνητο, πυρός, σεισμού κλπ.), τότε η ασφαλιστική εταιρεία σου επιστρέφει τα ασφάλιστρα που καταβάλεις μέχρι και το 100% πλην ενός ευρώ, στην επέτειο του συμβολαίου.

Αυτό συμβαίνει διότι οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε κάθε αγορά που γίνεται με την χρήση του «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ», επιστρέφουν ένα ποσοστό (ανάλογα με την επιχείρηση) στον ατομικό λογαριασμό του κατόχου (σε ευρώ), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των ασφαλίστρων του.

Επίσης αναφέρουμε ενδεικτικά ότι για τα μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που θα κάνουν χρήση του  «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ», θα υπάρξουν ειδικές προνομιακές εκπτώσεις από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ στις ασφαλίσεις του κλάδου Αυτοκινήτων έως 25% (από την αρχική τιμολόγηση) και του κλάδου Πυρός 10%.

Για αναλυτικές πληροφορίες του τρόπου λειτουργίας και των παροχών του προγράμματος «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ» της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ παρακαλούμε πολύ όπως δείτε το video παρουσίασης του προγράμματος και διαβάσετε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.teaypoik.gr) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος www.asfalistikosgoneas.gr και απευθυνθείτε στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ»  211-211-0000 & 210-6714500.

Τέλος, όσα ασφαλισμένα μέλη αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ» θα πρέπει να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση που υπάρχει στο σχετικό εικονίδιο του προγράμματος στην ιστοσελίδα του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και να κλικάρουν το πεδίο που βρίσκεται στο τέλος της ηλεκτρονικής αίτησης με τίτλο: «ΘΕΛΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ», ώστε η αίτηση συμμετοχής τους να αποστέλλεται αυτόματα στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση: teaypoikasfalistikosgoneas@gmail.com για έγκριση και ακόλουθη έκδοση και ταχυδρομική αποστολή της πλαστικοποιημένης κάρτας του προγράμματος. 

Πατήστε εδώ για ενημέρωση και ηλεκτρονική εγγραφή στο πρόγραμμα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ»:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print