ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 31 – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΑΣ”

(ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΠΟΥ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του Ταμείου σας ενημερώνει για την νέα της πρωτοβουλία να ενεργοποιήσει, προς καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της μελών, τη δυνατότητα καταβολής των εισφορών τους στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ

Συγκεκριμένα, από 1.7.2019, για τα ασφαλισμένα του μέλη που οι εισφορές τους στο Ταμείο δεν παρακρατούνται από τη μισθοδοσία τους, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ενεργοποίησε τη δυνατότητα να μπορούν πλέον να καταβάλουν τις εισφορές τους, κάνονταςχρήση μοναδικού κωδικού ΔΙΑΣ, με τους εξής διαθέσιμους τρόπους:

  • Μέσω ανάθεσης πάγιας εντολής: Με εντολή ανάθεσης πάγιας εντολής εκ μέρους του ασφαλισμένου  στην τράπεζα της επιλογής του, η οποία υπάγεται στο Δίκτυο τραπεζών ΔΙΑΣ και στην οποία διατηρεί ενεργό λογαριασμό. Ο λογαριασμός του θα χρεώνεται κάθε μήνα αυτόματα με το εκάστοτε οφειλόμενο ποσό.
  • Μέσω εντολής πληρωμής: Μεμονωμένη συναλλαγή από τον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου μέλους (ενδεικτικά πληρωμή σε τραπεζικό υποκατάστημα ή μέσω e-banking, κ.α.).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή των μελών, σημειώνεται  ότι το συνεργαζόμενο δίκτυο τραπεζών του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ είναι το εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος Δ.Σ.

Χρήστος Νούνης

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print