ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 52: 3η χρονιά λειτουργίας και θετικών επιδόσεων για τον Κλάδo Συνταξιοδοτικών Παροχών 

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ανακοινώνει για το έτος 2021 την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων από την επενδυτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών και οριακών αρνητικών αποτελεσμάτων του Κλάδου Υγείας του Ταμείου.

Κατά το έτος 2021, διατηρήθηκε το θετικό επενδυτικό κλίμα παρά τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, καθώς οι οικονομίες επανήλθαν στην κανονικότητα εν μέσω συνεχούς χορήγησης ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες, δημοσιονομικής στήριξης από τις κυβερνήσεις και δυναμικής εταιρικής κερδοφορίας.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας και τα έντονα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα βρίσκονταν στο επίκεντρο των εξελίξεων στη διεθνή οικονομία, καθώς ώθησαν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι κεντρικές τράπεζες να αλλάξουν πολιτική, επιταχύνοντας τη νομισματική σύσφιξη, ωθώντας καθοδικά τις τιμές των ομολόγων.

Εν τούτοις, το Ταμείο κατάφερε και το 2021 να αυξήσει το Ενεργητικό και των δύο κλάδων παροχών του Ταμείου (Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών και Κλάδος Υγείας) αλλά κυρίως και σημαντικά του βασικού Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών. Πιο αναλυτικά, για το 2021,οι καταγεγραμμένες αυξήσεις Ενεργητικού ανήλθαν για τον Κλάδο Υγείας του Ταμείου σε ποσοστό 3,06% και για τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών σε ποσοστό 128,85%! Με άλλα λόγια,  το 2021 το Ενεργητικό τουΚλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου κατέγραψε υπερδιπλάσια αύξηση σε σχέση με το 2020, σε ποσοστό 128,85%, ήτοι από 630.039,33€ σε 1.441.831,04€.                                       

Η δε χρονοσταθμισμένη ετήσια απόδοση που κατέγραψε το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ήταν της τάξεως του 0,22% για το 2021, ενώ η αντίστοιχη ετήσια απόδοση του Κλάδου Υγείας ήταν της τάξεως του -0,69%. Οι εν λόγω επενδυτικές αποδόσεις επιτεύχθηκαν, εξαιτίας των περιοδικών και διεσπαρμένων καταβολών των εισφορών κατά την διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα την επίτευξη χαμηλότερου μέσου όρου κτήσης των μεριδίων του Α/Κ επένδυσης. Περαιτέρω, η αναμονή για την αδειοδότηση και λειτουργία του νέου ομώνυμου αμοιβαίου κεφαλαίου του Ταμείου για τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών με τίτλο «Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS» και ο σχετικά αργός ρυθμός εισροών σε αυτό και ακόλουθων επενδυτικών τοποθετήσεων, συνέβαλαν ενεργά στο να μην πραγματοποιηθούν κεφαλαιακές απώλειες κατά την διάρκεια του έτους αλλά οριακά κέρδη, παρά τη σημαντική πτώση των τιμών των ομολόγων στα οποία κατά βάση επενδύει το ως άνω Α/Κ του Ταμείου.

Σημειώνεται ότι ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ τον Ιανουάριο του 2022 συμπλήρωσε τρία (3) χρόνια λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος (19.1.2019-31.1.2022), εγράφησαν στον Κλάδο 1.037 μέλη ενώ το Ενεργητικό του Κλάδου ανήλθε στα 1.441.831 ευρώ με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2021. Επιπλέον, κατά τη τριετία 2019-2021, τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατέγραψαν θετική σωρευτική ποσοστιαία απόδοση της τάξεως του 2,03% (0,22% το 2021, 1,66% το 2020 και 0,15% το 2019), παρέχοντας  υπεραξίες στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων μελών στους οποίους τοποθετούνται οι ατομικές τους εισφορές.

Ετήσια Εξέλιξη Αριθμού Μελών & Ενεργητικού Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ  (από έναρξη 19.1.2019 – 31.12.2021) & Σωρευτικές μεταβολές περιόδου 31.12.2019-31.12.2021

Καταληκτικά, σε ετήσια βάση, το 2021 οι ποσοστιαίες αυξήσεις που καταγράφηκαν στον πληθυσμό (αριθμό μελών) και το Ενεργητικό του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε σχέση με το 2020, ήταν της τάξεως του 31,1% και 128,85% αντίστοιχα. Επιπλέον, οι αντίστοιχες αυξήσεις του 2021 σε σχέση με το 2019 ήταν 106% (αριθμός μελών) και 906,5% Ενεργητικό)!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

               Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

                       Χρήστος Νούνης                                                                          Δημήτρης Καραγιάννης

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn