fork-test
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του οικονομικού οφέλους από τη συμμετοχή στον κλάδο ΕΦΑΠΑΞ:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Υπεραξία**
 
Συνολικό οικ. όφελος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται ετήσιος φορολογικός συντελεστής 25%
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος ετήσιας επενδυτικής απόδοσης 3%