Δημοσίευση Νέου Καταστατικού ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα ασφαλισμένα μέλη του την έκδοση και δημοσίευση της αριθμ. ΑΤ10/Φ51020/οικ.48286/802/11.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 3662) Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση τροποποίησης-κωδικοποίησης Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ. Ν.Π.Ι.Δ.», με την οποία εγκρίθηκε το νέο Καταστατικό λειτουργίας του Ταμείου.

Με την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση σηματοδοτείται η έναρξη των αναγκαίων οργανωτικών και λοιπών λειτουργικών διαδικασιών από πλευράς της Διοίκησης του Ταμείου για την ενεργή επαναλειτουργία του, η οποία και θα πραγματοποιηθεί με την επικείμενη απόφαση του Δ.Σ. για την άρση της αναστολής των παροχών προς τα μέλη του, η οποία ενεργοποιήθηκε και ισχύει από 1.1.2012, με την από 12.12.2011 σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Μπορείτε να βρείτε τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση για αναλυτική σας ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) όπου και βρίσκεται αναρτημένη.

Η ανακοίνωση σε pdf

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print