ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
215-5155318

24ωρη λειτουργία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

210-6400013
Δευ-Παρ 9:00-15:00

Δικαίωμα εγγραφής

Υπαγωγή στο Ταμείο

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζει το νέο Τροποποιημένο Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 48/18.1.2019) στο άρθρο 4, στην ασφάλιση του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν ως άμεσα ασφαλισμένοι (κυρίως μέλη):

Οι απασχολούμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου:

  • στο Υπουργείο Οικονομικών
  • στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
  • στον Στενό ή/και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

Περαιτέρω, άμεσα ασφαλισμένοι του Ταμείου δύναται να είναι:

  • O Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και οι Γενικοί και Τομεακοί Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομικών ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους
  • Τα μέλη του Συμβουλίου και το προσωπικό της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,
  • O Διευθυντής του Ταμείου
  • Oι απασχολούμενοι στο Ταμείο - με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου - υπάλληλοί του
  • Oι συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) του Ταμείου (νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, αναλογιστές κλπ), υπό τον όρο ότι συνδέονται με το Ταμείο με σύμβαση διάρκειας όχι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών
  • Oι απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στα νομικά πρόσωπα που έχουν συνεργασία με το Ταμείο δυνάμει συμβάσεως όχι μικρότερης των δώδεκα (12) μηνών
: Ειδικά για τον κλάδο Υγείας, τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του κυρίως ασφαλισμένου δύνανται να εγγραφούν στο Ταμείο, με τους όρους που ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 29 του νέο ισχύοντος Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 48/18.1.2019).
dikaioma-eggrafis
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print
Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn