ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 20-3-2017

Έγκριση Οδηγού Μέλους ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ενημερώνει ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της 10.3.2017/Θέμα 2ο εγκρίθηκε ομόφωνα ο νέος Οδηγός Μέλους ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που είναι πλήρως εναρμονισμένος με την νέα δεδομένα επαναλειτουργίας και το νέο Καταστατικό του Ταμείου το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. ΑΤ10/Φ51020/οικ.48286/802/11.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 3662) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση τροποποίησης-κωδικοποίησης Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ. Ν.Π.Ι.Δ.».

Παρακαλούμε για την αναλυτική σας ενημέρωση όπως απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) και στο σχετικό αναρτημένο αρχείο του Οδηγού Μέλους ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Η ανακοίνωση σε pdf

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print