Στατιστικά

Δείτε εδώ όλα τα στατιστικά που αφορούν το Τ.Ε.Α ΥΠ.ΟΙΚ.

Σημαντικά μεγέθη του ταμείου - 29.09.2019

0
ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΛΗ
0
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
0
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ
0
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
0
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
0
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ
0
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
0
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
0
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
medical

Πλήθος μελών με βάση το φύλο

Φύλο Πλήθος Ποσοστό
Άνδρας 5.302 45,87%
Γυναίκα 6.258 54,13%
Σύνολο 11.560 100,00%

Διάκριση μελών με βάση την κατηγορία ασφαλισμένου

Είδος μέλους Πλήθος Ποσοστό
Κυρίως 5.035 43,56%
Σύζυγοι 2.563 22,17%
Τέκνα 3.962 34,27%
Σύνολο 11.560 100,00%

Μέσος όρος ηλικίας ανά κατηγορία ασφαλισμένου

Είδος μέλους Μέσος Όρος Ηλικίας
Κυρίως 52
Σύζυγοι 51
Τέκνα 13
Σύνολο 38

Κατανομή πληθυσμού με βάση την ηλικία

Ηλικία Πλήθος Ποσοστό
0-4 336 2,91%
5-9 820 7,09%
10-14 1056 9,13%
15-19 924 7,99%
20-24 816 7,06%
25-29 13 0,11%
30-34 170 1,47%
35-39 503 4,35%
40-44 1021 8,83%
45-49 1257 10,87%
50-54 1414 12,23%
55-59 1919 16,60%
60-64 1205 10,42%
65-69 104 0,90%
70-74 1 0,01%
Σύνολο 10.898 100,00%

Γεωγραφική κατανομή Μελών

Γεωγραφική Περιοχή Αριθμός Κυρίως Μελών Ποσοστό επί Συνόλου
ΑΤΤΙΚΗΣ 2.085 43,76%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 567 11,90%
ΛΑΡΙΣΑΣ 118 2,48%
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 110 2,31%
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 95 1,99%
ΣΕΡΡΩΝ 89 1,87%
ΚΟΖΑΝΗΣ 81 1,70%
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 80 1,68%
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 74 1,55%
ΑΧΑΪΑΣ 67 1,41%
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ 1.399 29,36%
ΣΥΝΟΛΟ 4.765 100%
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print