ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
215-5155318

24ωρη λειτουργία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

210-6400013
Δευ-Παρ 9:00-15:00

Δικαιολογητικά

Η λίστα με τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί ο/η ασφαλισμένος/η σε κάθε περίπτωση:

Νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο

 • Εξιτήριο (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
 • Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια από το εξιτήριο (πρωτότυπη)
 • Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο φαίνεται ο ΙΒΑΝ

Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική Εσωτερικού εντός Δικτύου

Δεν κατατίθεται αίτηση αποζημίωσης από το ασφαλισμένο μέλος στο Ταμείο, καθώς η συμμετοχή του Ταμείου  στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται απευθείας στην Κλινική.

Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική Εσωτερικού εκτός Δικτύου

 • Εξιτήριο
 • Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει από το εξιτήριο
 • Πρωτότυπα παραστατικά δαπανών
 • Αντίγραφο τιμολογίου ΚΦΑ ή βεβαίωση κλινικής από την οποία θα προκύπτει το ΚΕΝ της νοσηλείας και η συμμετοχή του ΚΦΑ
 • Απορριπτική απόφαση συμμετοχής ΚΦΑ ή υπεύθυνη δήλωση ασφαλισμένου
 • Αντίγραφα παραστατικών δαπανών και πρωτότυπη βεβαίωση ΚΦΑ ή ασφαλιστικής, σε περίπτωση που ο φορέας συμμετείχε απολογιστικά στη δαπάνη.
 • Πρωτότυπη βεβαίωση από το λογιστήριο ασθενών ή ακριβές αντίγραφο τιμολογίου ασφαλιστικής εταιρείας, σε περίπτωση που η ασφαλιστική έχει συμμετάσχει απευθείας στο περιστατικό κατά τη νοσηλεία. Αν χορηγηθεί πρωτότυπη βεβαίωση και όχι ακριβές αντίγραφο τιμολογίου, τότε στην  πρωτότυπη βεβαίωση να αναγράφεται το συνολικό ποσό της νοσηλείας, το ποσό που καλύπτει απευθείας η ασφαλιστική, το ποσό που επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος και το ποσό κάλυψης του ΚΦΑ
 • Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο φαίνεται ο ΙΒΑΝ

Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική Εξωτερικού

 • Εξιτήριο
 • Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει από το εξιτήριο
 • Πρωτότυπη βεβαίωση ΚΦΑ ή και ασφαλιστικής
 • Αντίγραφα παραστατικών δαπανών
 • Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο φαίνεται ο ΙΒΑΝ

Ειδικά για το εξωτερικό ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικά, μόνο που συνυποβάλλονται και θεωρημένα και μεταφρασμένα από αρμόδιες αρχές.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print
Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn