ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
215-5155318

24ωρη λειτουργία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

210-6400013
Δευ-Παρ 9:00-15:00

Menu

Λοιπές παροχές

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο (εντός νομού Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης) σε περίπτωση εισαγωγής (νοσηλείας) λόγω επείγοντος περιστατικού για Ευρωκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Παίδων και Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση μη εισαγωγής, έκπτωση 50%. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για επείγοντα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας στις Κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Πειραιά για Αττική και Θεσσαλονίκη.

150 € ανά θεραπεία

 • Μέχρι 10 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 150€
 • Μέχρι 20 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 400€
 • Μέχρι 30 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 800€
 • Άνω των 30 συνεδριών/θεραπειών επίδομα 1.200€

Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω χημειοθεραπείας/ακτινοθεραπείας εντός Δικτύου, με δαπάνες πλην των φαρμάκων, το Ταμείο μπορεί εναλλακτικά να αντιμετωπίσει το περιστατικό ως νοσηλεία αντί να χορηγήσει επίδομα (αναλόγως του τι θα αιτηθεί ο ασφαλισμένος).
Σε περίπτωση νοσηλείας με διανυκτέρευση για χημειοθεραπεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο, προβλέπεται συμπληρωματικά και χορήγηση ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος.

30€ ανά ημέρα νοσηλείας (όταν προηγηθεί εκκαθάριση με τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης και έπειτα με Ασφαλιστική Εταιρία) με μέγιστο ετήσιο όριο τις δέκα (10) ημέρες.
Η συμμετοχή της Ιδιωτικής Ασφαλιστικής Εταιρίας στις συνολικές δαπάνες αποδεικνύεται με:

  • την προσκόμιση στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ της σχετικής πρωτότυπης βεβαίωσης που χορηγείται στο μέλος από την Ασφαλιστική Εταιρία για φορολογική χρήση ή
  • βεβαίωση κλινικής, σύμφωνα με την οποία η Ασφαλιστική Εταιρία έχει καλύψει πλήρως τις δαπάνες

Χορήγηση για νοσηλεία τέκνου έως 14 ετών, με κύρια κατοικία σε διαφορετικό νομό ή νησί από τον νομό ή το νησί του νοσηλευτικού ιδρύματος (δημόσιο ή ιδιωτικό) και σε χιλιομετρική απόσταση όχι λιγότερη (οδικά) των 50 χιλιομέτρων.

 • Από την 1η έως την 5η ημέρα: επίδομα 35€
 • Από την 6η έως την 10η ημέρα: επίδομα 30€
 • Από την 11η έως την 150η ημέρα: επίδομα 25€

Χορηγείται επίδομα 500 € ανά μαστό λόγω μαστεκτομής μετά από διάγνωση καρκίνου.

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δεν συμμετέχει σε σχετικές με την αποκατάσταση μαστού δαπάνες νοσηλείας που πραγματοποιήθηκαν είτε εντός είτε εκτός Δικτύου.

Χορήγηση του 50% του ημερήσιου Νοσοκομειακού Επιδόματος που ισχύει κάθε φορά (ήτοι 15€), για νοσηλεία σε κέντρα αποκατάστασης με την προϋπόθεση ότι η παροχή θα δίνεται για σοβαρή ασθένεια, ύστερα από ιατρική γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου, θα χορηγείται μετά την 30η ημέρα νοσηλείας και μέχρι την 150η και θα καλύπτει ποσά (μέχρι του ορίου του επιδόματος) που δεν καλύπτει ο ΚΦΑ.

Συμμετοχή στην δαπάνη, με ανώτατο όριο το 50% του ποσού που έχει καλύψει ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης. Εάν ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης απορρίψει την δαπάνη τότε δεν συμμετέχει ούτε το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στα έξοδα της αγοράς τους.

Δείτε εδώ τη λίστα των προσθετικών μελών και εξαρτημάτων τα οποία καλύπτει το Ταμείο με βάση τους ως άνω όρους.

Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών, ύψους 1000€, το οποίο χορηγείται σε περίπτωση που το μέλος δεν λάβει από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποζημίωση για δαπάνες νοσηλείας εξαιτίας της σοβαρής ασθένειας για την οποία έλαβε το επίδομα, βάσει του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος.
Ειδικοί όροι παροχής:

 • Σε περίπτωση που ασφαλισμένος λάβει το επίδομα για συγκεκριμένη πάθηση, όμως μεταγενέστερα και εντός μίας τριετίας από την ημερομηνία που έλαβε το επίδομα αυτό, εξαιτίας της συγκεκριμένης αυτής σοβαρής ασθένειας, ο ασφαλισμένος αιτηθεί από το Ταμείο αποζημίωση για δαπάνες νοσηλείας, τότε στην αποζημίωση του Ταμείου αφαιρείται (σε σωρευτική βάση) το ποσό του επιδόματος των 1.000€ το οποίο είχε ήδη λάβει ο ασφαλισμένος.
  Η ημερομηνία με βάση την οποία θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, μετά την αρχική αίτηση με την οποία χορηγήθηκε το επίδομα (ημερομηνία αίτησης), είναι η ημερομηνία εισόδου της νέας αίτησης αποζημίωσης.
 • Το επίδομα αποδίδεται για κάθε σοβαρή πάθηση του ίδιου παθόντα, με την προϋπόθεση ότι οι παθήσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και η μία δεν είναι συνέπεια της άλλης.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print
Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn