ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 47 : Δημιουργία Προγράμματος Υγείας «ΣΥΝΕΧΙΖΩ» για ασφαλιστική κάλυψη αποχωρούντων μελών ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ λόγω συνταξιοδότησης και εξαρτώμενων μελών (σύζυγοι/τέκνα) λόγω συμπλήρωσης ορίων ηλικίας

Όπως γνωρίζετε, το Ταμείο μας έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., που στόχο έχει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 47 : Δημιουργία Προγράμματος Υγείας «ΣΥΝΕΧΙΖΩ» για ασφαλιστική κάλυψη αποχωρούντων μελών ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ λόγω συνταξιοδότησης και εξαρτώμενων μελών (σύζυγοι/τέκνα) λόγω συμπλήρωσης ορίων ηλικίας Περισσότερα