Καταστατικό

Κάντε κλικ στα εικονίδια, για να κατεβάσετε τα καταστατικά.

Αρχικό Καταστατικό
ΦΕΚ 727 Β’ (14-05-2004)

Πρώτη τροποποίηση
ΦΕΚ 452 Β’ (16-04-2010)

Δεύτερη τροποποίηση
ΦΕΚ Β’ 3662 (11-11-2016)

Τρίτη τροποποίηση
ΦΕΚ Β΄48 (18.1.2019)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print