ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Σκοπός

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Καταστατικού (ΦΕΚ Β΄ 48/18 –1–2019), το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποσκοπεί στη ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΒΕΛΤΙΩΣΗ των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρονται στα ασφαλιζόμενα μέλη του από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης.

Αποστολή

Αποστολή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η χορήγηση στα ασφαλισμένα  του μέλη ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ, πέραν της προσφερόμενης από τον Κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και της υγειονομικής περίθαλψης.

Προς επίτευξη των σκοπών αυτών συνιστώνται στο Ταμείο οι ακόλουθοι κλάδοι:

  1. Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών,
  2. Ο Κλάδος Λοιπών Παροχών (Υγείας – Υγειονομικής Περίθαλψης).

Από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών χορηγείται παροχή για την αντιμετώπιση του κινδύνου του γήρατος και της αναπηρίας, εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές (σύνταξη).

Από τον Κλάδο Υγείας χορηγούνται στα ασφαλισμένα μέλη παροχές ολοκληρωμένης δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

Υπαγωγή

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι προαιρετική.
 
Με την εγγραφή στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, η ασφάλιση στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών είναι υποχρεωτική για όλα τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη του, ενώ η ασφάλιση στον Κλάδο Υγείας είναι προαιρετική για τα κυρίως ασφαλισμένα μέλη ή και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών.
health-001
Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn