Ανακοίνωση 13: Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

9 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 225

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Αγαπητές/οί Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00μ.μ. στα γραφεία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (Ακαδημίας 76, Αθήνα, 6ος όροφος), πραγματοποιήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ισχύοντος Καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατόπιν των αρχαιρεσιών της 27ης και 28ης Απριλίου 2018.

 

Παρόντες στη συνεδρίαση αυτή ήταν οι εννέα (9) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι κατά τις διενεργηθείσες εκλογές της 27ης και 28ης Απριλίου 2018 για την ανάδειξη μελών Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και δη οι κ.κ.:

1. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

2. ΝΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

4. KΩΣΤΑΡΑ ΖΩΗ

5. ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6. ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

9. ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Μετά από διάλογο και διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας, όπως ορίζει το Καταστατικό και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ υπό την εξής σύνθεση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΝΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΡΑ ΖΩΗ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Χρήστος Π. Νούνης                Αθανάσιος Βέργαδος

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print