Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών.
Όνομα
Καθηγητής Φιλίππας Δ. Νικόλαος Πρόεδρος
Χαντζαρίδης Θεμιστοκλής Μέλος
Κελεσίδης Ευστάθιος Μέλος
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print