Ανακοίνωση 02: Διευκρινήσεις για την έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

2 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02

Διευκρινήσεις για την έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, με αφορμή την έναρξη της πλήρους επαναλειτουργίας του Ταμείου με την ενεργοποίηση των παροχών προς τα ασφαλισμένα μέλη του από 1η Οκτωβρίου 2017, θα ήθελε να επισημάνει συνοπτικά ορισμένα βασικά πληροφοριακά σημεία που αφορούν στην έναρξη των παρεχόμενων ασφαλιστικών καλύψεων.

Ειδικότερα, με βάση το Καταστατικό και τον Οδηγό Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ διευκρινίζονται τα εξής:

ü  Οι παροχές πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, δηλαδή οι διαγνωστικές εξετάσεις και οι ιατρικές επισκέψεις εντός δικτύου συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, είναι άμεσα διαθέσιμες στα ασφαλισμένα μέλη από 01.10.2017.

ü    Για περιστατικά νοσηλείας (δευτεροβάθμια περίθαλψη), ισχύει περίοδος αναμονής 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης χορήγησης των παροχών υγείας από το Ταμείο (1.10.2017) για μη επείγοντα περιστατικά συνεπεία ασθενείας, ενώ για περιστατικά συνεπεία ατυχήματος ή επείγοντα περιστατικά συνεπεία ασθενείας, η κάλυψη των μελών αρχίζει άμεσα από την πρώτη ασφαλιστική ημέρα (1.10.2017). Σε περίπτωση εγγραφής μέλους στο Ταμείο μετά την 1.10.2017, ως ημερομηνία έναρξης χορήγησης παροχών λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης της αίτησής του από το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

ü   Για νοσηλείες εντός δικτύου και με βάση τους ως άνω περιορισμούς, η απευθείας συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε περιστατικά που δεν εμπίπτουν στην περίοδο αναμονής άρχεται κανονικά από 01.10.2017.

ü   Για νοσηλείες σε ιδιωτικές κλινικές εκτός δικτύου ή σε δημόσιο νοσοκομείο καθώς και για λοιπές επιδοματικές παροχές όπου δεν προβλέπεται απευθείας συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αλλά απολογιστική κάλυψη, οι πληρωμές παροχών (με βάση το άρθρο 23, παράγραφος 4γ του Καταστατικού) από το Ταμείο θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία άρσης της αναστολής παροχών, ήτοι από την 01.10.2017. Στις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις, συστήνεται στον ασφαλισμένο να υποβάλλει έγκαιρα την αίτηση αποζημίωσής του προς το Ταμείο προκειμένου μετά την παρέλευση του εξαμήνου να καταβάλλεται άμεσα η αποζημίωση.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο 215 5155 318 ή στο τηλέφωνο του Ταμείου 210-6400013

 

                                                                                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Π. Νούνης
Ο Γραμματέας
Άγγελος Τζανετάτος

                  

 Η ανακοίνωση σε pdf 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print