ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20-11-2016

Πρόσκληση για ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. αναφορικά με προσφερόμενες παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), ενόψει της άρσης αναστολής παροχών που ισχύει από 01.01.2012 και μετά τη δημοσίευση του τροποποιημένου του Καταστατικού (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016), προβλέπει τη χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα μέλη του.

Όπως και στο παρελθόν, πρόθεση της Διοίκησης του Ταμείου είναι να συνάψει συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές, ιδανικά με δικτυακή υποστήριξη σε μεγάλο μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, με σκοπό την εξασφάλιση προνομιακών χρεώσεων και συνθηκών νοσηλείας σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη για τα μέλη του.

Για τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε σε συνάντηση με ομάδα εκπροσώπων του Ταμείου, προκειμένου να ενημερωθούμε για το τρέχον πλαίσιο συμφωνίας που θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε από ιδιωτικούς παρόχους υγείας.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Ταμείου, ώστε να κανονιστεί σχετική συνάντηση και παρουσίαση έως και την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016.

Η ανακοίνωση σε pdf

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print